დაგვიკავშირდით
+995 551 44 42 33
c.e.b.16@mail.ru
აირჩიეთ ენა: RU EN GE
Cvens Sesaxeb gadmowereT gancxadebis forma

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო "სამშენებლო ექსპერტიზის ბიურო" არის აკრედიტებული სსიპ "აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი"-ს მიერ ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით
შპს "სამშენებლო ექსპერტიზის ბიურო"

ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის სფერო


1. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება


2. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების შეფასება / ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით)


3. ობიექტის ხარჯთარიცხვის ინსპექტირება


4.ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა/ინსპექტირება